начало
за нас контакти вход

 

Общи условия за ползване на сайта

 

 

Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на платформата secondshance.viastars.com,е Румен Атанасов-като физическо лице с адрес: България гр.Варна ул. Георги Бакалов бл.17 вх.1 което в настоящите Условия за ползване е посочен също с "мен""ние", "администратор", "нас"или "наш".

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът на този сайт не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил, чрез бутона "вход". Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителятще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на secondshance.viastars.com и да изтриете своя Профил.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил все още не е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта. С натискането на бутона “ВХОД" , Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

Общи условия”, “ОУ”– Общи условия за използване на уебсайта secondshance.viastars.com.

Уебсайт”,Сайт” – уебсайт с адрес (URL)www. secondshance.viastars.com , неговите приложения, мобилни и други версии.

Администратор” – Румен Атанасов-като физическо лице с адрес: България гр.Варна ул. Георги Бакалов бл.17 вх.1, което управлява и поддържа Уебсайта.

Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, има достъп до Уебсайта, мобилните и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

Услуги” - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

Артикул”– вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.

Обява”– създадено от Администраторът или Потребителят, съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за продажба на артикул, продукт или услуга.

Частна обява”– обява, публикувана от физическо лице.

Бизнес обява” –обява, която е определена от Потребителя с такъв статус при публикуването й или от Администратора впоследствие,или такава,която е част от закупен пакет обяви от Потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

Профил”- съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

Частен профил”– съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Уебсайта за лични нужди по нетърговски начин.

Бизнес профил” - съвкупността от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Администратора по търговски начин или за търговски цели.

Търговски начин”– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец по смисъла на Търговския закон.

Търговски цели”– използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба в следните неизчерпателно изброени хипотези: предлагане на различни разцветки от един и същи артикул; предлагане на един и същи артикул в големи количества; предлагане на един и същи артикул в различни размери и др.

следваща >>

<< начална

<< начална